Centar za strane jezike  “Dialog” je licencirani ÖSD ispitni centar u više gradova BiH.
U okviru edukativnih aktivnosti organizujemo kurseve: njemačkog, engleskog, italijanskog, francuskog, norveškog i ruskog jezika, kao i pripremne kurseve za polaganje ösd ispita u svim gradovima širom BIH.
Na zahtjev naših polaznika Centar za strane jezike Dialog organizuje jezičke kurseve  iz oblasti medicine, ekonomije, građevine i energetike.

METODE I PRISTUP UČENjU STRANIH JEZIKA

Metoda je smišljeno i plansko postupanje pri radu radi postignuća nekog uspijeha. Kod učenja stranih jezika metode su uslovljene različitim faktorima,od onih koji su unutar samog predmeta, do onih koje sociokulturološke ili individualno- psihološke prirode.
Zato profesori i stručni saradnici Centra za strane jezike “Dialog” prilikom osmišljavanja jezičkih kurseva koriste metodičko-didaktičke principe, koji su bazirani na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Savjeta Europe ( Common European Framework of Reference for Languages)

Centar za strane jezike "Dialog" je licencirani ÖSD ispitni centar.

02

Centar za strane jezike "Dialog"

Organizujemo kurseve: njemačkog, engleskog, italijanskog, francuskog, norveškog i ruskog jezika, kao i pripremne kurseve za polaganje ösd ispita u svim gradovima širom BIH.

Read More
11

Na zahtjev naših polaznika

Centar za strane jezike Dialog organizuje jezičke kurseve  iz oblasti medicine, ekonomije, građevine i energetike.

Read More
10

Metoda učenja jezika

Kod učenja stranih jezika metode su uslovljene različitim faktorima,od onih koji su unutar samog predmeta, do onih koje sociokulturološke ili individualno- psihološke prirode.

Read More

U Dialog-u

koristimo metodičko-didaktičke principe, koji su bazirani na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Savjeta Europe

Common European Framework of Reference for Languages

Centar za strane jezike Dialog .Dobrodošli na platformu za učenje jezika u Bosni i Hercegovini !